ශ්‍රී ලංකාව පැරා ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පලමු රන් පදක්කම හිමිකර ගනී…

පැරා ඔලිම්පික් තරඟාවලියේදි හෙල්ල විසිකිරීමේ තරඟයෙන් නව ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දිනේශ් ප්‍රියන්ත සමත් වේ.

මීටර් 67.79m ක දක්ශතාවයක් දක්වමින් මෙතෙක් කලක් ඉන්දියානු ක්‍රීඩක දේවෙන්ද්‍ර සතුව තිබූ ලෝක වාර්තාව (63.97m) අලුත් කිරීමට දිනේශ් ප්‍රියන්ත සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව පැරා ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පලමු රන් පදක්කම වාර්තා කරන්නත් සමත් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here