උෂාන් උස පැනීමේ වාර්තාව 16 වසරකට පසු අලුත් කරයි

උෂාන් තිවංක ශ්‍රී ලංකා උස පැනීමේ වාර්තාව 16 නවසරකට පසු අලුත් කිරීමට ඊයේ (28) සමත් විය. ඒ ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස්හි පැවැති 93 වැනි ‘ටෙක්සාස් රිලෙස්’මලල ක්‍රීඩා ශුරතාව වෙනුවෙන් සහභාගී වෙමිනි.

උෂාන් සහභාගී වූ ‘ඒ’ ශ්‍රේණියේ උස පැනැමේ තරගයකදී මෙම දස්කම දැක්වීය. එහිදී උෂාන් මීටර් 2.28ක දක්ෂතාවක් දැක්වීය.

මංජුල කුමාර විසින් 2004 වසරේදී මීටර 2.27ක දස්කමක් දක්වමින් මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව පිහිටුවා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here