යුරෝපීය පාපැදි ශූරතාව කල්දැමේ

ඉතාලියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ යුරෝපියානු මාර්ග පාපැදි ධාවන ශූරතාව කෝවිඩ් 19 වෛරසය හේතුවෙන් ලබන වසර දක්වා කල් දමන්නට එරට තරග සංවිධායකයින් විසින් තීරණය කර තිබේ.

මෙම තරගාවලිය ලබන සැප්තැම්බර් 9 සිට13 වනදා දක්වා ඉතාලියේ ට්‍රනේටිනෝ පළාතේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණි.

යුරෝපීය පාපැදි සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ සඳහන් වන අන්දමට මෙම තීරණය අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන් සමග කළ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව පූර්ණ එකඟතාවයකින් ගෙන ඇත.

සංශෝධිත තරග කාලසටහනට අනුව මෙම තරගාවලිය එළඹෙන වසරේ සැප්තැම්බර් 1සිට5 හෝ කාලය තුළ හෝ සැප්තැම්බර් 8සිට12 වනදා දක්වා කාලය තුළ පැවැත්වීමට යුරෝපීය පාපැදි සංගමය සූදානමින් සිටියි.

මේ සඳහා වන අවසාන තීරණය 2021 ක්‍රීඩා දින දර්ශනයට ඇතුල් කිරීමට පෙර ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී දැනුම් දීමට අදාළ සංගමය සූදානමින් සිටියි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here