ලෝකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැඩිම දුෂණ වංචා සිදුකර ඇත්තේ ලංකාවයි – සංගක්කාර කියයි

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මෑත කාලයේ වංචා හා දුෂණ රැසක් වාර්තා වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා හිටපු ටෙස්ට් නායක කුමාර් සංගක්කාර පවසයි.

ඔහු මේ බව සදහන් කලේ එන් සි සි ක්‍රීඩා සමාජයේ පවතී උත්සවයක් අවස්ථාවේදීය.

ලෝකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල වංචා හා දුෂණ සිද්ධි 43 ක් වාර්තා ව් ඇති බවත් ඉන් 23 ක්ම ශ්‍රී ලංකාව පිපිබදව බවත් ඔහු සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here