කොළඹ පැරා මලල ක්‍රීඩා උළෙල හෙට දියගමදී

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පැරා (ආබාධිත වූවන්ගේ) මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය හෙට (12) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.

වයස් කාණ්ඩ 3ක් යටතේ තරග ඉසව් 71ක් මෙමතරගාවලියට ඇතුළත්ය.

තරගාවලිය පිළිබඳ වැඩදුර විමසීම් කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමාජසේවා නිළධාරී (070 2750831) මගින් සිදුකළ හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here