සභාපති කුසලානය වැල්පොතුවැව කණ්ඩායම දිනාගනී

කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් සංවිධානය කර පළමු වරට පවත්වනු ලැබූ “සභාපති අභියෝගතා ශුරතාවය – 2019 “ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශුරතාවය දිනාගැනීමට වැල්පොතුවැව කණ්ඩායම සමත් විය. එහි අනුශුරතාවය දිනාගනු ලැබුවේ පන්නව කණ්ඩායම විසිනි. තරගාවලිය පසුගියදා කොබෙයිගනේ මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.

කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සුරේෂ් වර්ණසුරිය මහතාගේ සංකල්පයක් මත කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය බල ප්‍රදේශයේ සියලුම ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සඳහා මෙම තරගාවලිය පවත්වනු ලැබුවේ ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුවලින් තොරවය. තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්ප්‍ 22ක් සහභාගී වූහ. ප්‍රදේශයේ තරුණයන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම තරගාවලිය වාර්ෂිකව පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතය.

තරගාවලියේ ශුරතාවය දිනාගත් වැල්පොතුවැව කණ්ඩායමට ශුරතා කුසලානය හා මුදලින් රුපියල් 15,000ක ත්‍යාගයක් හිමිවිය. අනුශුරතාවය දිනාගත් පන්නව කණ්ඩායමට අනුශුරතා කුසලානය හා මුදලින් රුපියල් 10,000ක් ත්‍යාගයක් ද හිමිවිය.

ඡායාරූප – ඉන්දික විදුසමන් බණ්ඩාර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here