52 වැනි ජේෂ්ඨ බාස්කට්බෝල් ජාතික ශුරතා තරගාවලිය කොළඹදී

52 වැනි ජේෂ්ඨ බාස්කට්බෝල් ජාතික ශුරතා තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ජනවාරි 12 වැනිදා තුම්මුල්ලේ පිහිටි ගුවන් හමුදා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා බාස්කට්බෝල් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

මෙම තරගාවලියේ සියලුම තරග ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයකදී පැවැත්වෙන්නේ පළමුවරටය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here