100 ක් ගහපු කෝලි කරපු වැඩේ මෙන්න (VIDEO)

ඉන්දීය නායක විරාට් කෝලි තම 42 එක්දින ශතකය බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු කණ්ඩායමට එරෙහිව 11 දින වාර්තා කළා.

ශතකය ලබාගැනීමෙන් පසු කෝලි තම සතුට පලකලේ මේ විදියටයි.

https://youtu.be/HOX0qJBR2Gw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here