ළමා මලල ක්‍රීඩා ශුරතාවලිය අදින් අවසන්

දින තුනක් පුරා පැවති ශ්‍රී ලංකා ළමා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අදින් (11) අවසන් වේ. තරගාවලිය බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් 2015 වසරේ දී මෙම තරගාවලිය ආරම්භ කළ අතර තරගාවලිය සඳහා 3 ශ්‍රේණියේ, 4 ශ්‍රේණියේ හා 5 ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වේ. පළාත් මට්ටම් හතකින් හා කලාප 74කින් මෙවර තරගාවලියට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ 6000ක් පමණ සහභාගී වූහ. එක් කලාපයකින් පාසල් 12 බැගින් බාලක, බාලිකා හා මිශ්‍ර යන කාණ්ඩ යටතේ ක්‍රීඩා කරයි. දුර පැනීම, බාධක දිවීම, Skipping හා පැසිපන්දු සමඟ දිවීම යන ඉසව් හතරෙන් තරගාවලිය සමන්විතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here