හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වෙත්තමුනිගේ අවසන් කටයුතු අද බොරැල්ලේදී

හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වූ මියගිය මිත්‍ර වෙත්තමුණි මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද (21) බොරැල්ල කනත්තේදී ප.ව. 3.00ට සිදු කිරීමට නියමිතය.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සිදත් වෙත්තමුණි මහතාගේ සහෝදරයෙකි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් වරම් ලද 22වැනි ක්‍රීඩකයා වන මිත්‍ර වෙත්තමුණි මහතා මියයන විට 67වැනි වියේ පසුවිය.

ඒ මහතාගේ දේහය නො.48, එලිබැන්ක් මාවත, කොළඹ 5 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here