හර්ඩික් පාන්ඩ්යාගේ හයේ පහර 5ක් සමගින් පන්දු 14කින් ලකුණු 37ක් රැස් කල වේගවත් ඉනිම (VIDEO)

හර්ඩික් පාන්ඩ්යාගේ හයේ පහර 5ක් සමගින් පන්දු 14කින් ලකුණු 37ක් රැස් කල වේගවත් ඉනිමේ VIDEO එක පහතින් නරබන

https://www.iplt20.com/video/226409/hardik-pandya-s-lightning-fast-37-14

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here