සුරාජ් රන්දිව් බස් රියදුරෙක් වෙලා

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩක සුරාජ් රන්දිව් මේ දිනවල ඕස්ට්‍රෙලියාවේ බස් රථ රියැදු⁣රකු ලෙස කටයුතු කරන බව සමාජ මාධ්‍ය වල වාර්තා කර තිබුණි.

ඔහු මේ වනවිට පංදිචි වී සිටින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here