සුපිරි 16 දෙනාගේ වටයට සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච්

ඇමෙරිකානු විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච් සමත් වුණි.

ඒ ඇමෙරිකාවේ ඩෙනිස් කුඩ්ලා පරාජයට පත් කරමින්.

ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පැවැති මෙම තරගයෙ පළමු වටය ලකුණු 6ට 3ක් ලෙස  නොවැක් ජොකොවිච් සමත් වුණි.

අනතුරුව ආරම්භ වු තරගයේ දෙවන වටය ප්‍රබල සටනකින් පසු ලකුණු 6ට 4ක් ලෙස ජය ගත්තේද නොවැක් ජොකොවිච් විසින්.

තීරණාත්මක තුන්වන සහ අවසන් වටය ලකුණුද ඉතා පහසුවෙන් 6ට 2ක් ලෙස ජය ගත් නොවැක් ජොකොවිච් තරගට තරග වට 3ට 0ක් ලෙස ජය ගත්තේය.

ඒ අනුව ඇමෙරිකානු විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නොවැක් ජොකොවිච් සමත් වුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here