සමරවීර ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණු අංශයේ සේවය කළ තිලංග සමරවීර මහතා ඉන් ඉවත් වූ බව වාර්තා වෙයි. ඒ බව සඳහන් කරමින් ඔහු තමාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ඊයේ (09) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත භාර දී ඇති බවද වාර්තා විය.
මෙරට ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ පුහුණුකරුවෙක් ලෙස සේවය කළ ඒ මහතා පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි ඉහළ කාර්ය සාධන මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණුකරුවෙක් ලෙස සේවය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here