සනත් ජයසූරිය නිදහස් …

ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායක සනත් ජයසූරියට එරෙහිව අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් සභාව මගින් පනවා තිබු තහනම ඉවත් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දැනුම් දී තිබේ.

සනත් ජයසූරිය මහතාට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කිසිදු කාර්යකට සමබන්ධ විය නොහැකි පරිදි 2018 වසරේදී මෙම තහනම පැනවිය.

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ දුෂණ මර්දන ඒකකය 2017 වසරේ අගෝස්තු මස ජයසූරිය මහතා මුදලට තරග පාවාදීමට සම්බන්ධ යැයි ක්‍රියාත්මක කල පරීක්ෂණයට සහයෝගය නොදැක්වීම හේතුවෙන් මෙම තහනම පනවා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here