සංගක්කාර එංගලන්තයේ වැඩ භාර ගනී

එංගලන්තයේ මාර්ලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ (එම්.සී.සී.) නව සභාපතිවරයා වශයෙන් වසරක සේවා කාලයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර ඊයේ (01) වැඩ භාරගත්තා.

එම ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු සභාපතිවරයා වූ ඇන්තනි රේෆෝඩ් මහතා විසින් ඔහුව මෙම තනතුර සඳහා නම් කරන ලද්දේ පසුගිය මැයි මාසයේදීයි.

2012 වසරේදී මාර්ලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ (එම්.සී.සී.) සාමාජිකත්වය මෙන්ම එම්.සී.සී.ලෝක ක්‍රිකට් කමිටුවේද සාමාජිකත්වය   ලැබූ කුමාර් සංගක්කාර, වසර 180 කට වැඩි ඉතිහාසයක් හිමි එම ක්‍රිකට් සමාජයේ සභාපති තනතුරට පත්වූ, පළමුවැනි බ්‍රිතාන්‍ය නොවන ජාතිකයා වීම ද විශේෂත්වයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here