ෂහිඩ් හා රෝෂිටා කැරම් කේවල ශුරතා දිනති

30 වැනි සම්මේලන කුසලාන කැරම් ශුරතා තරගාවලියේදී  පිරිමි ශුරතාව දිනාගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ෂහිඩ් හිල්මි සමත්වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජෝශප් රෝෂිටා එහි කාන්තා ශුරතාව දිනාගැනීමට සමත්වූවාය. ශ්‍රී ලංකා කරම් සම්මේලනය විසින්  කොහුවල පිහිටි කැරම් සම්මේලන මුලස්ථානයේදී තරගාවලිය පැවැත්විණි.

පිරිමි කේවල අවසන් මහා තරගයේදී ෂහිඩ් හිල්මි විසින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සුරාජ් මදුවන්තව තරග වට 2-0ක් ලෙස පරාජයට පත්කරන ලදී. එහි කාන්තා අවසන් මහා තරගයේදී ජෝෂප් රෝෂිටා විසින් තරග වට 2-1ක් ලෙස පරාජයට පත්කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මදුවන්තිවය.

ඉසව් 6ක් යටතේ පැවති තරගාවලියේ පිරිමි යුගල ශුරතාව නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු සහ චානක ජීවන් විසින් දිනාගැනීමට සමත්වූහ. එහි කාන්තා යුගල ශුරතාව දිනාගනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජෝශප් රෝෂිටා සහ නුගේගොඩ මහමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ තරුෂි හිමහංසිකා විසිනි. තරගාවලියේ මිශ්‍ර යුගල ශුරතාව දිනාගනු ලැබුවේ නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු හා ජෝශප් රෝෂිටා විසිනි. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු තරගාවලියේ ප්‍රවීන ශුරතාව ද දිනාගැනීමට සමත්විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here