ශ්‍රී ලංකා බීච් වොලිබෝල් සංචිත දෙකට ක්‍රීඩකයන් තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණයක්

13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ බීච් වොලිබෝල් (Beach Volleyball) තරග සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පිරිමි සහ කාන්තා බීච් වොලිබෝල් සංචිත දෙකක් තෝරාගැනීමට නියමිත අතර, ඒ සඳහා වන තේරීම් පරීක්ෂණ දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පෙ. ව. 08.30 සිට කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් බීච් වොලිබෝල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

සහභාගී වීමට කැමති ක්‍රීඩක, ක්‍රීඩිකාවන් එදින පෙ. ව. 08.00 වන විට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ සිටිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here