ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අද කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (06) දෙවැනි වරටත් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇත.

මීට පෙර පෙබරවාරි 11 වැනිදා කෝප් කමිටුව හමුවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කැඳවූ අවස්ථාවේ එහි නිලධාරීන් නිසි සූදානමකින් නොමැති නිසා කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් එම නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය සියලු ලේඛන සහිතව යළි අද (06) කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි දැනුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here