ශ්‍රී ලංකාවටත් ‘නිවුන් ක්‍රිකට්’

මෙරටට පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානය මගින් පළමු වරට පසුගියදා (21) ‘නිවුන් ක්‍රිකට්’ හඳුන්වා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා නිවුන් ජේ්‍යෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ යනුවෙන් ක්‍රිකට්  කණ්ඩායම් දෙකක් මෙහිදී හඳුන්වාදුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංවිධානයේ නිර්මාතෘ උපුල් ගමගේ සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මහින්ද හෙට්ටිආරච්චිගේ සංකල්පයක් මත මෙය ක්‍රියාත්මක විය.

-අරුණ-

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here