විශ්වට පළමු ටෙස්ට් තරගය අහිමි වේ

නුවන් ප්‍රදීප් වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතයට එකතු කරනු ලැබූ විශ්ව ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වනු ඇත්තේ දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ සිට බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමණාකරු ජෙරී වවුටස් මහතා පවසා තිබිණි.

පළමු ටෙස්ට් තරගයට පෙර විශ්ව ප්‍රන්දුට කණ්ඩායම සමඟ එක්වීමට නොහැකි වී ඇත්තේ විසා ලබාගැනීමේ ප්‍රමාදයක් නිසා බවයි ඔහු වැඩිදුරත් සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව බොහෝදුරට දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේදී ඔහුට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතුවීමේ වැඩි අවස්තාවක් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here