විරාත් කෝලි ක්‍රිකට් ඉතිහාසය අලුතින් ලියයි

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් 2018 වසර වෙනුවෙන් සම්මානලාභී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳ අද (22) නිවේදනය කළ අතර, එහිදී ඉන්දීය ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක වීරාත් කෝලී වසරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට හිමි ශ්‍රීමත් ගාර්ෆිල්ඩ් සොර්බර්ස් සම්මානය, වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සහ වසරේ එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා යන සම්මාන 3ම දිනාගෙන ඇති අතර එවන් දස්කමක් සිදුකළ පළමුවැනියා බවට විරාත් කෝලි සමත්විය.

සෙසු ICC සම්මානලාභීන් පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා රැඳී සිටීන්න www.sportstoday.lk සමගින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here