වසරේ ICC විනිසුරු සම්මානය කුමාර ධර්මසේන හිමිකරගනී

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් 2018 වසර වෙනුවෙන් සම්මානලාභී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳ අද (22) නිවේදනය කළ අතර, එහිදී වසරේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයා වශයෙන් සම්මානයට පාත්‍රව ඇත්තේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර ධර්මසේන මහතාය. ඔහු මෙම සම්මානය හිමිකරගත් දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

සෙසු ICC සම්මානලාභීන් පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා රැඳී සිටීන්න www.sportstoday.lk සමගින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here