ලෝක කුසලානයේ සජීව විස්තර ප්‍රචාරය සිත FM ගුවන්විදුලියෙන්

ක්‍රිකට් ‌ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ගුවන්විදුලි විස්තර ප්‍රචාරය ‌මෙවර සිත FM ගුවන්විදුලිය මගින් සිදුකෙරේ. ඒ් අනුව ‌හෙට (30) සිට ආරම්භ වන ‌ ක්‍රිකට් ‌ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සෑම තරගයක්ම පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ ‌‌වෙත සමීප කිරීමට සිත FM සූදානමින් සීටි.

ඒ අනුව ‌මෙම තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඒංගලන්තය හා දකුණු අප්‍රිකාව අතර ‌හෙට (30) පැවැත්වෙන තරගයෙන් ආරම්භ වන ‌මෙම නිල ගුවන්විදුලි විකාශය ජූලි 14 වැනිදා පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරග‌ෙයෙන් අවසන් වනු ඇත.

මෙරට ප්‍රවීනතම විස්තර විචාරක මඬුල්ලක් ‌මේ සඳහා විස්තර විචාරයෙන් දායක වන අතර ඒම පිරිස ‌මේ වනවිටත් ඒංගලන්තය ‌වෙත ‌ගොස් ඇත. ‌හෙට පස්වරු 3.00 සිට 88.6, 88.8 යන FM තරංගමාලා ඔස්සේ ‌මෙම විස්තර ප්‍රචාරයට සවන්දීමේ අවස්ථාව පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here