රෝඩ් සේෆ්ටි ලකුණු සටහනෙන් ශ්‍රී ලංකාව පහළට වැටුනේ මෙහෙමයි

රෝඩ් සේෆ්ටි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේදී ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ අවසන් තරගයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු සටහනේ පෙරමුණට පැමිණ තිබූ අතර, එහි දෙවැනි ස්ථානය හිමිව තිබුණේ ඉන්දියාවටය.

ඒ වනවිට මෙම කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව සමානව පැවැති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එහි පළමු ස්ථානය හිමිව තිබුණේ ලකුණු ලබාගැනීමේ දල වේගය අනුවය.

මෙම තරගාවලියේ ලකුණු සටහන සකසා තිබුනේ පෙර වසරේදී මෙම තරගාවලියට අදාළව පැවැති තරග ද ඇතුළත්වය. එනමුත් පසුගිය වසරේ මෙම තරගාවලියට සහභාගී වූ ඕස්ටේ්‍රලියාව කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මෙවර තරගාවලියට සහභාගී නොවුණි. එමනිසා මෙම ලකුණු සටහන් සංවිධායකන් විසින් යළි සකස් කර ඇත. ඒ අනුව ඕස්ටේ්‍රලියාව සෙසු සියලු කණ්ඩායම් සමග තරග වැදුණු බවටත් ඒ සියලු තරග වල ජය ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් වලට හිමිවන බවටත් උපකල්පනය කර එම ලකුණු සටහන සකසා තිබුණි.

ඒ අනුව එම සටහනෙන් ලකුණු ලබාගැනීමේ වේගය ඉවත් කර ඇත. ඉන්පසුව සැකසු නවතම ලකුණු සටහන අනුව ඉන්දියාව පෙරමුණේ පසුවන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එහි දෙවැනි ස්ථානය හිමිව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here