රිය අනතුරින් මියගිය අයගේ බිරිඳට කුසල්ගෙන් ලක්ෂ 8ක්

තමා අතින් සිදුවූ අනතුරකින් මියගිය පුද්ගලයාගේ බිරිඳට කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේ (9 වැනිදා) රුපියල් ලක්ෂ 8 ක් අධිකරණය ඉදිරියේදී ලබාදුන්නේය.

එම සිදුවීමට අදාළ නඩුව පානදුර අධිකරණයේදී ඊයේ ( 9 වැනිදා) යළි කැඳවු අවස්ථාවේදී, වැඩබලන මහේසත්‍රාත්වරිය විසින් පැමිණිලි පාර්ශ්වයේ ගිණුමකට රුපියල් ලක්ෂ 8 බැංකුගත කර ඊට අදාළ රිසිට්පත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here