රට හරහා දිවීමේ ශුරයා එරන්ද ශූරිය නිමේෂා

45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියේ පිරිමි ශුරතාව ඌව පළාත නියෝජනය කළ එරන්ද තෙන්නකොන් විසින් දිනාගත් අතර කාන්තා ශුරතාව නිමේෂා නන්දසේන විසින් ද දිනාගන්නා ලදි.

මෙම තරගාවලියේ පිරිමි අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ වික්නරාජා වාක්ෂන් විසින් දිනාගත් අතර එහි තෙවැනි ස්ථානය මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ  ලයනල් සමරජීව විසින් ද දිනාගන්නා ලදි. එහි කාන්තා අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ ඌව පළාතේ අනූෂා ළමාහේවා විසිනි. එහි තෙවැනි ස්ථානය සබරගමුව පළාතේ ලංකා ආරියදාස විසින් ද දිනාගන්නා ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here