මූඩි අද සිට ලංකාවට වැඩ

මෙරට හිටපු ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවකු වූ ටොම් මූඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධුරයේ අද (01) සිට කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේය. 

ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම වසර තුනකට වලංගු බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here