මීලග තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිදුවිය හැකි වෙනස්කම්

එන්ගලන්තය පරාජය කරමින් ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මීලග තරගයේදී වෙනස්කම් අඩුවෙන් සිදුවිය හැකි නමුත් දිගින් දිගටම අසාර්ථක ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලන්කා කණ්ඩායමේ තවමත් සිටී. ඒ තිසර පෙරේරා හා ජීවන් මෙන්ඩිස්ය . තිසර පෙරේරා නම් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් නොවිය හැකි අතර වේග පන්දුයවන්නන් හට සුදුසු පිටියක් ලැබුනහොත් ජීවන් මෙන්ඩිස් වෙනුවට සුරන්ග ලක්මාල් කණ්ඩායම එක්විය හැක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here