මිෂ්බා උල් හක් පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් මණ්ඩල කමිටුවෙන් ඉවත්වේ

පාකිස්ථාන කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාර ධුරයට අයදුම් කිරීමේ අරමුණින් පාකිස්ථාන කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මිෂ්බා උල් හක් එරට ක්‍රිකට් මණ්ඩල කමිටුවෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මිෂ්බා උල් හක් සිය තීරණය සම්බන්ධයෙන් පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ සකීර් ඛාන් හට දැනුම් දුන් බව ප්‍රකාශ කර තිබෙන අතර පාකිස්ථාන කණ්ඩායම සදහා නව පුහුණුකරුවෙකු පත් කිරීම ලබන මස තුළදී සිදුකිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here