මලල ක්‍රීඩක කාලිංග කුමාරට තරග තහනමක්

තහනම් උත්තේජක භාවිතා කළ බව තහවුරු වීමෙන් පසු මලල කීුඩක කාලිංග කුමාරට තාවකාලික තරග තහනමක් පනවා ඇති බව වාර්තා වේ. ඔහු ශීු ලංකාව නියෝජනය කරමින් මීටර් 400 ඉසව්වෙන් ආසියානු තරගාවලියට පවා සහභාගී වූ කීුඩකයෙකි.

ඔහු යුධ හමුදා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා තරග කිරීමෙන් පසු ලබාගත් සාම්පල වල ලෝක තහනම් උත්තේජක වැළැක්වීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ඒජන්සිය (World Anti-Doping Agency – WADA) මගින් තහනම් කර ඇති ස්‍ටෙරොයිඩ් (steroid) අඩංගු බව පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී දැනුම් දී තිබුණි. ඉන්පසු ඔහු විසින් කරන ලද අභියාචනයක් නිසා බී සාම්පල පරීක්ෂාවක් ද සිදුකළ අතර එමගින් ද එය තහවුරු විය.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මීටර් 400 ඉසව්වෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික හොඳම කාලය තත්පර 45.99ක් ලෙස වාර්තා කරනු ලැබුවේ පසුගිය වසරේ ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ආසියානු තරගාවලියේදීය. ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියෙන් පසු පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර තරගාවලි කීපයක් සහ ඔලිම්පික් තරග සඳහා සුදුස්සන් තෝරාගැනීමේ තරගාවලි සදහා ද ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහුට අවස්ථාව ලැබීමට නියමිතව තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක වැළැක්වීම සදහා වන ඒජන්සිය විසින් පත්කරන ලද ස්වාධීන කමිටුවක් මගින් කුමාරගේට විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු සහිත බාහිර පුද්ගලයන්ට ද එහි දී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. පසුව එම විනය කමිටුව කුමාරගේ හට ලබා දෙන දඬුවම තීරණය කිරීමට නියමිත අතර පරීක්ෂණයේ දී කාලිංග කුමාරගේ වරදකරු බවට තහවුරු වුවහොත් එය ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇත. වසර 4ක් දක්වා වූ තරග තහනමක් ද පැනවෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක වැළැක්වීම සදහා වන ඒජන්සිය (Sri Lanka Anti-Doping Agency – SLADA) විසින් පත්කරන ලද ස්වාධීන කමිටුවක් මගින් කුමාරගේට විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු සහිත බාහිර පුද්ගලයන්ට ද එහි දී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. පසුව එම විනය කමිටුව කුමාරගේ හට ලබා දෙන දඬුවම තීරණය කිරීමට නියමිත අතර පරීක්ෂණයේ දී කාලිංග කුමාරගේ වරදකරු බවට තහවුරු වුවහොත් එය ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇත. වසර 4ක් දක්වා වූ තරග තහනමක් ද පැනවෙනු ඇත.

එම කමිටුව මගින් ලබාදෙන දඩුවම් සමඟ ඔහු එකඟ නොවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීම සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීමේ අයිතිය කුමාරගේ සතුවන අතර එම අභියාචනය ද සාධාරණ නොවන්නේ නම් ඔහුට ක්‍රීඩා සඳහා වන අධිකරණයට පැමිණිලි කළ හැකිය.

(ඡායාරූපය – ද පපරේ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here