පිරිමි හා කාන්තා මේසපන්දු කණ්ඩායම් දෙකම 8වැනි ස්ථානයට පත්වෙයි

21වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම 8වැනි ස්ථානය දිනාගැනීමට සමත්වී ඇත. ඉන්දියාවේ කතක්හිදී තරගාවලිය පැවැත්වේ.

පිරිමි තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මල ජයසංහ ඕස්ට්‍රෙලියාවේ Hu Heming විසින් පරාජය කරනු ලැබුවේ වට 5ක තියුණු තරගයකින් අනතුරුවය.

Power David වට තුනකින් ක්‍රිෂාන් වික්‍රමරත්න පරාජය කළ අතර, Chambers Dilan විසින් කණ්ඩායම් නායක රොහාන් සිරිසේන පරාජයට පත්කරනු ලැබුවේ වට 4ක තරගයකින් පසුවය. ඒ අනුව තරග 3-0ක් ලෙස ජයගත් ඕස්ට්‍රෙලියාව 7වැනි ස්ථානයට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකාව 8වැනි ස්ථානයට ඇද දමමිනි.

කාන්තා තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව හා වේල්ස් අතර තරගය පැවැත්වුනු අතර එහිදි කණ්ඩායම් නායිකා ඉෂාරා මධුරංගි Hursey Anna හමුවේ තරග වට 3ක තරගයකින් අනතුරුව පරාජයට පත්විය. Carey Chariotte හමුවේ වට 4ක තරගයකින් පසු පරාජයට පත්වීමට සිදුවූයේ බිමන්දි බංඩාරටය.

චමත්සරා ප්‍රනාන්දුට ද සිදුවූයේ Whitton Lara හමුවේ තරග වට 4කින් පසු පරාජය භාරගැනීමටය. ඒ අනුව කාන්තා කණ්ඩායමටද කණ්ඩායම් අංශයේ 8වැනි ස්ථානයෙන් සෑහීමකට පත්වීමට සිදුවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here