පාසල් රග්බි තරගවලට රග්බි ආයතනයෙන් විනිසුරුවරු නොලැබේ

පාසැල් රග්බි තරගාවලියේ ඉදිරි තරග සඳහා විනිසුරුවරුන් ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය තීරණය කර ඇත.

මෙම තීරණය ගැනීමට ආසන්නතම හේතුව වී ඇත්තේ පසුගිය සති කිහිපයේදී පාසල් රග්බි තරග කිහිපයේදී ඇතිවූ යම් යම් සිදුවීම් කිහිපයකි.

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සමේලනය හා රග්බි විනිසුරුවන්ගේ සම්මේලනය එක්ව විශේෂ රැස්වීමක් පවත්වා මේ පිළිබදව යම් එකගතාවයකට පැමිණෙනතුරු මේ සඳහා නිසි විසඳුමක් නොලැබෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here