නිදහස් කුසලාන පාපන්දු සැණකෙළිය තුරඟ තරග පිටියේදී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පාපන්දු ඇකඩමියක් වන මැන්ජචෙස්ටර් පාපන්දු ඇකඩමිය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන නිදහස් කුසලාන පාපන්දු සැණකෙළිය ( Independence Cup Sri Lanka Football for Friendship) මාර්තු 9 සහ 10 යන දිනවලදී කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේදී පැවැත්වේ.

එම තරගාවලියට වයස අවුරුදු 12න් පහළ හා 14න් පහළ ලෙස වයස් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ කණ්ඩායම් 24ක් තරග වැදීමට නියමිතය.

තරගාවලියට සහභාගී වන කණ්ඩායම්

වයස අවුරුදු 12න් පහළ

A කාණ්ඩය

 • මැන්ජචෙස්ටර් A (කලු)
 • කුරේ
 • ක්ලෝන්
 • තිහාරිය යූත්
 • බාසිලෝනා (පොළොන්නරුව)
 • කළම්බු කිකර්ස්

B කාණ්ඩය

 • මැන්ජචෙස්ටර් B (කහ)
 • එක්ස්ප්‍රස්
 • මෝල්ඩිව්ස් (වයි)
 • මැන්චෙස්ටර් ( රතු)
 • ELFA
 • MFC

වයස අවුරුදු 12න් පහළ

A කාණ්ඩය

 • මැන්ජචෙස්ටර්  (කහ)
 • මෝල්ඩිව්ස්
 • එක්ස්ප්‍රස්
 • තිහාරිය යූත්
 • කුරේ
 • කළම්බු කිකර්ස්

B කාණ්ඩය

 • මැන්ජචෙස්ටර්  (රතු)
 • ක්ලෝන්ස්
 • බාසිලෝනා
 • MFC
 • ELFA
 • සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here