තුෂාර පෙරේරා අභියෝගතා ශුරතාව මොරටුවේදී

තුෂාර පෙරේරා අභියෝගතා ශුරතාව සමග මොරටු මහ සය සාමාජික ක්‍රිකට් සැණකෙළිය අප්‍රේල් 07 වැනි දින ප.ව. 5.00 සිට ඉඳිබැද්ද ඩග්ලස් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ.

තරගාවලියේ ශුරතාව දිනාගන්නා කණ්ඩායමට මුදලින් රුපියල් 100000ක් සහ ශුරතා කුසලානය ද අනුශුරතාව දිනාගන්නා කණ්ඩායමට මුදලින් රුපියල් 5‍0000ක් සහ අනුශුරතා කුසලානය ද හිමිවේ. මීට අමතරව කෙවැනි ස්ථානය දිනාගන්නා කණ්ඩායමට මුදලින් රැපියල් 2500ක් ද පිරිනමනු ලැබේ.

තරගාවලියේ වීරයා හොඳම පන්දු යවන්නාට හා හොඳම පිතිකරුට ද පුදලින් රුපියල් 5000 බැගින් ත්‍යාග පිරිනැමීමට ද සංවිධායකයන් කටයුතු කර ඇත.

පළාත් සභා මන්ත්‍රී සුෂාර තුෂාර පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රතිපාදන තුළින් සුරනිමල ක්‍රීඩා සමාජය තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.

තරගාවලිය පිළිබඳව විමසීම්

කසුන් – 075 7037207

නිෂාන් – 075 0899057

සංජිව – 077 28556801

සමීර – 072 9671392

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here