තිලංග සුමතිපාලට වාරණයක්

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතාට එහි පරිපාලන කටයුතු වලට සහභාගී විය නොහැකිවන පරිදි තාවකාලික තහනමක් පනවා ඇත.

ක්‍රීඩා පනතින් අමාත්‍යවරායට ලැබී ඇති බලතල අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කරන සුමතිපාල මහතාට එහි පරිපාලන කටයුතු වලට සහබාගි වීම වලක්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

එබැවින් තිලංග සුමතිපාල මහතාට ක්‍රිකට් පරිපාලන කටයුතු වලට සහබාගි විය හැකිදැයි සොයා බල මසක් ඇතුලත වාර්තාවක් සැපයීම සදහා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධම්මික මුතුගලගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත්කර ඇතිබව ක්‍රීඩා ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here