ජානක බෝගොල්ලාගම අනුස්මරණ ටෙනිස් තරගාවලිය කුරුණෑගලදී

ජානක බෝගොල්ලාගම අනුස්මරණ ටෙනිස් තරගාවලිය (Janaka Bogollagama Memorial Cool Tennis Tournament – 2018) දෙසැම්බර් 12 සිට 14 දක්වා කුරුණෑගල ටෙනිස් ක්‍රීඩා සමාජයේදී පැවැත්වේ.

තරගාවලිය වයස අවුරුදු 7න් පහළ, 8න් පහළ සහ 10න් පහළ වශයෙන් වයස් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවැත්වේ. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 7 සහ ඊට අඩු ක්‍රීඩකයන් රතු පැහැති පන්දුවෙන්ද, වයස අවුරුදු 8 සහ ඊට පහළ ක්‍රීඩකයන් තැඹිලි පැහැති පන්දුවෙන්ද සහ වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට පහළ ක්‍රීඩකයන් කොළ පැහැති පන්දුවෙන්ද ක්‍රීඩා කරනු ඇත. එම පන්දු සඳහා අනුග්‍රහය ලබාදෙනුයේ Princess Sports ආයතනය මගිනි.

තරගාවලියට සහභාගිවීම සඳහා එක ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් රුපියල් 1500ක මුදලක් අය කෙරේ. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගම් මුලස්ථානයේ පිහිටි Princess Sports Shopහිදී ද ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු ගෙවිය හැකිය.

තරගාවලියට ලියාපදිංචිවීම සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ www.slta.sportswiz.asia/#/register-players වෙතට පිවිසිය යුතය.
තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ Hit tenniz (Pvt) Ltd ආයතනය මගිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here