ජාතික බොක්සිං ශුරතා තරගාවලි 2ක් ඉංගිරියේදී

ජෙනරල් ජගත් ජයසිංහ අභියෝගතා කුසලාන ජාතික යොවුන් බොක්සිං ශුරතා තරගාවලිය 2018 හා පෙල්ප්ස් අනුස්මරණ කුසලාන ජාතික කණිෂ්ඨ බොක්සිං ශුරතා තරගාවලිය 2018 තරගාවලි පෙබරවාරි 08 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා ඉංගිරිය ක‍්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වේ.

ශී‍්‍ර ලංකා බොක්සිං සංගමයේ අධීක්ෂණය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා පාසැල් බොක්සිං සංගමය තරගාවලි සංවිධානය කරනු ලබයි.

වයස අවුරුචු 17 සහ 18 යන වයස් කාණ්ඩ දෙක යටතේ බාලක හා බාලිකා යන අංශ දෙකෙන්ම බර පන්ති 10ක් යටතේ තරග පැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here