ජල ක්‍රීඩා සංගමයේ නිලවරණය ජූලි 19දා

ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමයේ නිලවරණය ජූලි 19වැනිදා පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. මීට පෙර එම නිලවරණය ජූලි 4වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබී කල් දමන ලදි.

මෙවර සභාපති තනතුර වෙනුවෙන් චමින්ද බමුණුආරච්චි, නේතෲ නානායක්කාර සහ ජයන්ත ගමගේ යන තිදෙනා අතර තුන්කෝන් තරගයක් නිර්මාණයවී ඇති බවද වාර්තා වෙයි. මේ අතර ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික, උප සභාපති තනතුරු 5ක්, උප ලේකම් තනතුර සහ සහකාර භාණ්ඩාගාරික තනතුරු වෙනුවෙන් ද දැඩි තරගයක් පවතිනු ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ වනවිට අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය වන ජල ක්‍රීඩා සංගමයේ නිලවරණ කමිටුව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු විමල් නම්බුවසම් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුක්තව තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here