කෝලි අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ඉල්ලා අධිකරණය⁣ට පෙත්සමක්

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක විරාත් කෝලි අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ඉල්ලා මදුරාසි අධිකරණයට පෙත්සමක් යොමුකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

විරාත් කෝලි එරට ප්‍රසිද්ධ බොලිවුඩ් නිළියක් වන තමානා භාතියා හා එක්ව සුදු ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කරන බවට චෝදනා කරමිනි.

ඊට හේතුව අන්තර්ජාලය මගින් ඔට්ටු ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය කරන වෙබ් අඩවියක ජංගම දුරකථන  යෙදවුම් ඔවුන් විසින් ප්‍රවර්ධනය කිරිම බව සඳහන්ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here