කොහෙන් කොහොම ආවත් සියල්ලන් පොදු අරමුණකින් ක්‍රීඩා කල යුතුයි – රසල් ආර්නල්ඩ්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වර්තමානයේ ඇතිවී තිබෙන තත්වය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු කීර්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් සහ වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන රසල් ආර්නල්ඩ් මහතා යම් සටහනක් සිය ටුවිටර් ගිණුමට එක්කර තිබෙනු දැකගත හැකි විය.

ඒ අනුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අචාරධර්ම සහ ඉලක්කයන් පිළිබඳව කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් මිට වඩා වැඩි සැලකිල්ලක් යොමුවිය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කරයි.

විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමේ වැදගත්කම සියලන්න්ම මතක තබාගත යුතු බව ඔහුගේ අදහසයි. කුමන පසුබිමකින් පැමිණියත් සියල්ලන් පොදු අරමුණකින් එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවත්, එක් එක් ක්‍රීඩකයා වෙන්ව නොව එක්ව ක්‍රීඩා කිරීමෙන් සියල්ලන්ටම සතුටු විය හැකි ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත හැකි බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි. එමගින් සියයට සියයක්ම ජයග්‍රහණය හා පරාජය අතර වූ හිඩැස පිරවිය හැකි බව රසල් තවදුරත් සිය විශ්වාසය පළ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here