කෙදෙව් කණ්ඩායමට දඩයක් ….

 

ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් පළමු එක්දින තරගයේ දී නියමිත කාලය තුළ පන්දු යවා නිම නොකිරීම හේතුවෙන් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට සියයට 40ක දඩයක් නියම කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පියවර ගෙන තිබේ.

කොළඹ එස් එස් සී ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර පළමු එක්දින තරගයේදී ජය හිමි කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය.

එම තරගයේ දී නියමිත කාලයට පන්දුවාර සංඛ්‍යාව හේතුවෙන් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට දඩයක් නියම කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පියවර ගෙන තිබේ.

නියමිත කාලය තුළ දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම යවා නොමැති පන්දුවාර සංඛ්‍යාව 2ක්.

කොදෙව් නායක කරන් පොලාඞ් ද එම වරද පිළිගෙන ඇති බව ජාත්‍යන්තර කි‍්‍රකට් කවුන්සිලය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව කොදෙව් කී‍්‍රඩකයින්ට තරග ගාස්තුවෙන් සියයට 40 ක දඩයක් එම කවුන්සිලය විසින් නියම කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here