ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් වැඩ අරඹයි

තරුණ හා ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද (18 වැනිදා) සුබ මොහොතින් සර්ව ආගමික ආශිර්වාද මැද තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධූරයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කළේය.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හා ශෂින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරු ඇතුළු විශාල පිරිසක් ⁣මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here