ක්‍රීඩාවක් සඳහාම වෙන්වූ පාසල් පන්ති කාමර – ක්‍රීඩා ඇමැති කියයි

“ඉදිරියේදී අපි ක්‍රීඩාවක් සඳහාම වෙන්වූ පාසල් පන්ති කාමර නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැයි තරුණ හා ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා පැවසීය.

ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ‘ඩන්කන් වයිට්’ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති උත්සවයකදීය.

“උදාහරණයක් ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන දරුවන් ඉන්න පන්ති කාමරයක් පමණක් සකස් කිරීම ගන්න පුලුවන්. ක්‍රීඩා පාසල් සියල්ල වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සමග ගිවිසුම් ගත කරලා NVQ අධ්‍යාපන මට්ටම් හරහා සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ විභාගය කළා හා සමානවම පිළිගැනීමේ තත්වයට ගේන්න කටයුතු කරනවා.

ඒ ක්‍රමවේදය නිසා මින් ඉදිරියට කියන්න බැහැ විභාගය නිසා ක්‍රීඩාව නැවැත්තුවා කියලා. ක්‍රීඩා කළ නිසා විභාගය අසමත් වුනා කියලා චෝදනා කරන්නත් බැහැ. අධ්‍යාපනයයි ක්‍රීඩාවයි එකට ගමන් කරන්න ක්‍රමවේදය අපි සකස් කරනවා.

මේ වන විටත්  ජාතික ක්‍රීඩා සභාව නව ක්‍රීඩා පනතේ සැකසුම හදාගෙන යනවා. ඉදිරියේදී පවතින සෑම සංගමයක් සමගම පෞද්ගලිකව ජාතික ක්‍රීඩා සභාව කතා කරයි. මේක මගේ ක්‍රීඩා පනත නෙවෙයි. මේ හදන්නේ රටේ ක්‍රීඩා පනත. නාමල් රාපක්ෂ කරන්නේ 1973 ඉදන් වෙනස් කරන්න බැරි වුණ ක්‍රීඩා පනත වර්තමානයට,අනාගතයට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් කරන්න නායකත්වය දෙන එක, මැදිහත් වෙන එක විතරයි. අපි හැමදාම මේ අමාත්‍යාංශවල නැහැ. වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔබ ඇතුළු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ක්‍රීඩාවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ගන්න හැම තීරණයක්ම තීන්දුවක්ම ගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන්ගේ අභිවෘදිය සදහා පමණයි.

මින් ඉදිරියට ජාතික සංචිත තෝරන්න අමාත්‍යවරයා මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අමාත්‍යවරයා ක්‍රීඩාව දන්නේ නැහැ. දැන් වෙන ක්‍රමවේදය අනුව වෙන්නේ තෝරලා එවන එක මම අත්සන් කරනවා. ගැටලුවක් වුනාම ඇමතිවරයා තමයි වැරැදිකාරයා වෙන්නේ. මින් පසුව ක්‍රීඩා සභාව හරහා ජාතික කණ්ඩායම්  හා සංචිත නිර්දේශ කිරීමෙන් පස්සේ තමයි ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ලෙස මම අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ.

ක්‍රීඩා සංගම්වල නියෝජිතයෝ විදියට මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඔබලාට අයිතියි. අවශ්‍ය ඕනෙම වෙලාවක දෙපාරක් නොහිතා අමාත්‍යවරයා ලෙස මාව හමුවන්න. ලේකම්තුමා හමුවන්න. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හමුවන්න. අපි ඉදිරියේදී ජාතික ක්‍රීඩා සභාවත් ටොරින්ටන් වල තිබෙන ක්‍රීඩා කෞතුගාකාර ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කරනවා. හැම ක්‍රීඩාව නියෝජනය වන විදියට ස්වෙච්ඡා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එතන ක්‍රියාකාරකම් වලට  සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ බොහෝ සමීක්ෂණ කටයුතු ඔවුන් හරහා සිදු වේවි. ඔබ සැම ඒ සදහාත් එකතු වෙන්න. ජාතික ක්‍රීඩා සභාව ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙයි ඉදිරි වසරවල ඔබේ සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කරන්න. වසර මුලදීම ඔබේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. වසර මැද ඇවිත් එකපාර යෝජනා දෙන්න එපා. අපි අවුරුද්ද මුල වැඩසටහන හා ඊට අවශ්‍ය මුදල් වෙන්කර ගනිමු.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here