ක්‍රිකට් පංච පුද්ගල කළමනාකරණ කමිටුව අද ගැසට් වෙන ලකුණු

ක්‍රිකට් පරිපාලනයට අදාළව පත්කිරීමට නියමිත පංච පුද්ගල කළමනාකරණ කමිටුව අද (29) ගැසට් කිරීමට නියමිත බව ක්‍රිකට් අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් පරිපාලනයේ නිල කාලය පසුගිය පෙබරවාරි 20 වැනිදායින් අවසන් විය. එහි  නිලවරණය මැයි 20 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

එතෙක් එහි පරිපාලන කටුයුතු කරගෙන යෑම සඳහා නව පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයාට උපදෙස් දී අත.

නිල කාලය අවසන් වූ නිලධාරීන් තවදුරටත් එහි කටයුතු කිරීම නීතී වීරෝධී බව පවසමින් කෝල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමු කළ විරෝධතාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස උපදෙසි ලබාදී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here