ක්‍රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි 21 දක්වා කල් යයි

පෙබරවාරි 07 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි 21 වැනිදා දක්වා කල් දමා ඇති බව වාර්තා වේ. නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මෙය සිදුකර ඇති බව සඳහන්ය.

එම නිලවරණය මෙලෙස සති දෙකකින් කල්දමා ඈත්තේ නිලවරණයට ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන්ට එරෙහිව පැනනැගෙන අභියාචනා විභාග කිරීමට කල් ගත වන බැවින් සහ ක්‍රීඩා ඇරෙගුලසි වල සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා වල පරස්පරතා ඇතිවී තිබීම නිසාවෙන් බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here