එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකාව අටවන ස්ථානයේ

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව අටවන ස්ථානයේ පසුවෙනවා.

එංගලන්තය පළමු ස්ථානයේ පසුවෙන අතර දෙවන තැන හිමිවන්නේ ඉන්දියාවටයි.

විස්සයි විස්ස ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පාකිස්ථානය පෙරමුණේ පසුවන අතර ශ්‍රී ලංකාව එම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුවද පසුවෙන්නේ අටවන ස්ථානයෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here