එංගලන්ත කණ්ඩායම ජනවාරි 3 වනදා දිවයිනට

ලබන ජනවාරි 14 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිත තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලියට එක්වීම සදහා එංගලන්ත කණ්ඩායම ජනවාරි 3 වනදා දිවයිනට පැමිණේ.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ මෙම ටෙස්ට් තරගාවලිය කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් කල් දැමීමට සිදුවුනා.

පළමු තරගය ජනවාරි 14 වනදාත් , දෙවන ටෙස්ට් තරගය ජනවාරි 23 ආරම්භ වීමට නියමිත අතර, තරග දෙකම ගාල්ලේ දී පැවැත්වෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here