ඊයේ (31) පැවති දිල්ලි කැපිටල් හා මුම්බායි ඉන්දීයන්ස් අතර තරගයේ විශේෂ අවස්ථා .. DC vs MI – Match Highlights

 

Delhi Capitals -110/9

Overs: 20/20

Mumbai Indians – 111/1

Overs: 14.2/20

Mumbai Indians won by 9 wickets

Match Highlights video is below

https://www.iplt20.com/video/224241/m51-dc-vs-mi-match-highlights?tagNames=highlights,indian-premier-league

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here