ඇමරිකානු ගොල්ෆ් ක්‍රීඩිකා ස්ටේසි ලුවිස් ආබාධයකට

34 හැවරිදි ඇමරිකානු ගොල්ෆ් ක්‍රීඩිකා ස්ටේසි ලුවිස් ආබාධ තත්වයක් හේතුවෙන් ඇමරිකානු සෝල්හයිම් කුසලාන ගොල්ෆ් තරගාවලියෙන් ඉවත්කර තිබෙනවා.

ඇය කණ්ඩායමෙන් ඉවත්කිරීමට සිදුවීම අපහසු තීරණයක් වූ බවත් ඇය කණ්ඩායමේ සිටීම ඉතාම වැදගත් බවත් ඇමරිකානු ගොල්ෆ් කණ්ඩායමේ නායිකා ජුලි ඉන්ක්ස්ටර් වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.

ඒ අනුව ස්ටේසි ලුවිස් වෙනුවට 29 හැවිරිදි රොකි ඇලී මැක්ඩොනල්ඩ් සංචිතයට කැදවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here